Erol Mujanović

Erol Mujanović

Erol Mujanović je analitičar u oblasti ekonomije i menadžmenta.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Podaci će omogućiti planiranje socijalnih i ekonomskih politika, izradu projekata za korištenje novca iz IPA fondova, te utjecati na određivanje poticaja poljoprivrednicima.

Mišljenje autora Erol Mujanović
Published On 04 Sep 2013

Jedna od najčešćih strategija proizvođača je isprogamiran funkcionalni kvar, koji dovodi do prestanka rada uređaja.

Mišljenje autora Erol Mujanović
Published On 29 Apr 2013