Erik Love

Erik Love

Erik Love proučava stanje ljudskih prava u Sjedinjenim Američkim Državama. Profesor je sociologije na Dickinson College u Pennsylvaniji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Diskri­m­ini­ra­juće pro­fil­i­ran­je mus­li­man­skih za­jed­ni­ca koje radi nju­jorš­ka poli­ci­ja ut­ječe na sve Amerikance.

opinion by Erik Love
Published On 26 Mar 2012