Enes Ratkušić

Enes Ratkušić

Enes Ratkušić, profesor sociologije, radio je na RTV-u Mostar, te bio saradnik brojnih sedmičnih i mjesečnih bosanskohercegovačkih listova. Autor je m... nogih stručnih radova. Bio je glavni odgovorni urednik časopisa Slovo Gorčina. Autor je tri knjige proze. Živi i radi u Mostaru.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U poza­di­ni na­pa­da na Izetbe­gov­ića je strah od čin­jenice da je u Dobo­ju položen ka­men temel­jac pro­jek­tu vri­jed­nom 40 mil­iona eura.

opinion by Enes Ratkušić
Published On 28 Jun 2014

Broj ruku podignu­tih za razr­ješen­je Fahru­d­i­na Radončića pokazu­je da će sm­je­na min­is­tra sig­urnos­ti BiH proći bez poseb­nih prob­le­ma.

opinion by Enes Ratkušić
Published On 13 Mar 2014