Emir Suljagić

Emir Suljagić

Emir Suljagić je završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu, a doktorirao 2009. u Hamburgu na Institutu za mirovna istraživanja i sigurnosne studije... . Radio je kao novinar i autor je knjige Razglednice iz groba. Obavljao je funkciju ministra kulture i obrazovanja Kantona Sarajevo.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Otac je bio u autu iza mene, u prikoli­ci, u bi­jeloj plat­nenoj vreći, na ko­joj je cr­ven­im flo­mas­terom bilo napisano BR – VOLJ 02/1 i posljed­nji put je na­puš­tao svoj za­v­ičaj.

Published On 10 Jul 2013

Ar­bi­trarno uki­dan­je matičnog bro­ja, pote­zom olovke, posta­lo je masovno.

opinion by Emir Suljagić
Published On 18 Jun 2013