Elmedin Konaković

Elmedin Konaković

Elmedin Dino Konaković je zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo. Diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Govori engleski, italijanski i... rumunski jezik. Bio je vijećnik u Općinskom vijeću Centar - Sarajevo (2004-2008), član Komiteta za sport pri Vijeću Evrope (2004-2006), direktor Košarkaškog kluba Bosna (2003-2008) te dugogodišnji igrač i kapiten tog kluba.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nadam se kako ćemo biti do­voljno mu­dri da nakon jedne ne­prospa­vane, teške noći done­se­mo oz­biljni­je od­luke.

blog by Elmedin Konaković
Published On 07 Feb 2014

ZOI ’84 i os­tale kom­pani­je u većin­skom državnom vlas­ništvu čeka­ju na pre­o­bražaj un­utar poli­tičk­ih par­ti­ja i oz­biljne reak­ci­je pre­ma lošim kadrovi­ma koje su bi­rali.

opinion by Elmedin Konaković
Published On 30 Sep 2013