Elma Geca

Elma Geca

Elma Geca živi i radi u Goraždu kao novinarka RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U novinarstvu je već 17 godina. U Sarajevu je završila žurnali... stiku na Fakultetu političkih nauka. Radila je kao dugogodišnja dopisnica Federalne novinske agencije (FENA), zatim za magazin "Azra" i za radio Deutsche Welle.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Če­tiri časne ses­tre 1941. go­dine u Goraž­du iz­abrale su smrt, kako bi izb­je­gle da ih čet­ni­ci muče.

Published On 22 Jun 2016

Sta­bla u Mem­o­ri­jal­noj šumi nado­mak Goraž­da, čija je sad­n­ja počela danas, pred­stavl­ja­ju i posve­tu živ­o­tu.

Published On 16 Mar 2016