Ehlimana Memišević

Ehlimana Memišević

Ehlimana Memišević je docentica na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj