Edoardo Campanella

Edoardo Campanella

Edoardo Campanella je saradnik u Centru za upravljanje promjenom na Univerzitetu IE u Madridu i koautor je knjige (sa Martom Dassu) Anglo Nostalgia: T... he Politics of Emotion in a Fractured West.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Već duže od stol­jeća, naft­na i plin­s­ka in­dus­tri­ja igra­ju cen­tral­nu ulogu u go­to­vo svakom znača­jnom geopoli­tičkom razvo­ju.

Published On 05 Apr 2021