Edin Subašić

Edin Subašić

Edin Subašić, rođen 1963. godine, diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu... u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Autor je analiza, komentara i kratke priče u dnevnim listovima i periodici. Sada je umirovljeni oficir nakon karijere u vojnoj obavještajnoj službi OS BiH.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Prikri­van­je trago­va i dokaza zloči­na os­mišl­jeno je na na­jvišem vo­jno-poli­tičko-poli­ci­jskom nivou u Beogradu, a uključeni su vrhun­s­ki resur­si pop­ut VMA.

Published On 13 Aug 2020