Dženan Smajić

Dženan Smajić

Dženan Smajić je multimedija novinar na portalu Al Jazeera Balkans. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Mek­sič­ki gradovi pre­ovla­dava­ju lis­tom od 50 grado­va s na­jvišom stopom ubis­ta­va u prošloj go­di­ni, dok je u južnoafričkom Cape Townu ubi­jeno go­to­vo tri hil­jade lju­di.

Published On 19 Mar 2023