Dženan Smajić

Dženan Smajić

Dženan Smajić je multimedija novinar na portalu Al Jazeera Balkans. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na­jčešći tip pre­vare je ‘phish­ing’ koji ima za cilj priku­pl­jan­je i zloupotre­bu pov­jerljivih po­data­ka ko­ris­ni­ka, pop­ut bro­je­va bankovnih raču­na, lozin­ki nalo­ga na društven­im mreža­ma ili e-pošte.

Published On 09 Apr 2022