Dženan Kulović

Dženan Kulović

Dženan Kulović predaje na Ekonomskom fakultetu u Zenici i direktor je Centra za razvoj karijera i kompetencija. Saradnik je Centra za lično i profesio... nalno usavršavanje i konsultant iz oblasti vrednovanja preduzeća. Autor je i koautor nekoliko knjiga iz područja menadžmenta, objavljenih u Sarajevu, Beogradu, Splitu i Zenici. Aktivno sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih naučnih konferencija. Objavio je više od 50 radova. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj