Džemil Hodžić

Džemil Hodžić

Džemil Hodžić je videomontažer dokumentarnih filmova fokusiranih na oblasti ljudskog prava, ratnih zbivanja i politike.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj