Durwood Zaelke

Durwood Zaelke

Durwood Zaelke je predsjednik Instituta za upravljanje i održivi razvoj i jedan od direktora programa o upravljanju za održivi razvoj na Kalifornijsko... m univerzitetu, Santa Barbara.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Naučni­ci očeku­ju da će Ark­tič­ki okean biti go­to­vo bez leda kra­jem lje­ta, a mračni sce­nar­i­ji bi tek mogli us­li­jedi­ti.

opinion by Mario Molina and Durwood Zaelke and Project Syndicate
Published On 17 Oct 2020