Dragana  Ćorić

Dragana Ćorić

Dr. Dragana Ćorić je profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu za predmete Uvod u pravo i Filozofija prava. Jedna od osnivača Udružen... ja “Roditelj” u Republici Srbiji i mreže ovih udruženja, kao i predsjednica Udruženja građana “Roditelj Novi Sad”. Dobitnica je najvišeg gradskog priznanja, Oktobarske nagrade grada Novog Sada za 2014. godinu za podizanje svijesti o sigurnosti djece i mladih. Suosnivačica je opštinskog savjeta roditelja svih osnovnih škola u Novom Sadu, koji je postao zakonska obaveza svih opština i gradova u Republici Srbiji. Učestvovala je u pisanju više zakona i nacionalnih strategija. Sa grupom studenata krajem 2015. izradila je Nacrt Aleksinog zakona, sa prijedlozima za suzbijanje vršnjačkog nasilja u Republici Sribiji. Bila je govornica TEDexNovi Sad 2016. godine.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj