Dinko Gruhonjić

Dinko Gruhonjić

Dr. Dinko Gruhonjić predaje novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, programski je direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, jedan od ... urednika portala VOICE i Autonomija, novinar Bete, profesionalni novinar 25 godina.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Rad­nici­ma na trafika­ma tre­ba dati ben­efi­ci­rani rad­ni staž, kakvom su men­tal­nom za­gađen­ju svakod­nevno izloženi.

blog by Dinko Gruhonjić
Published On 24 Sep 2022