Denika Blacklock

Denika Blacklock

Denika Blacklock je analitičarka iz oblasti razvoja i konflikta, trenutno nastanjena u Bangkoku. U proteklih 13 godina radila je u brojnim konfliktnim... i postkonfliktnim kontekstima, uključujući Gruziju, Kosovo, Makedoniju, Indoneziju i Solomonske otoke kao dio tima UNDP-a i raznih nevladinih organizacija. Rođena je u Kanadi, a master studij u oblasti analize međunarodnih konflikata završila je na Univerzitetu u Kentu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj