Dean  Baker

Dean Baker

Dean Baker je kodirektor Centra za ekonomska i politička istraživanja, sa sjedištem u Washington DC-ju. Autor je nekoliko knjiga, uključujući knjige P... ljačka i greška: Uspon i pad balona ekonomije, Konzervativna država dadilja: Kako bogati koriste vladu da ostanu bogati, obogate se i SAD od 1980. i Krajnji gubitnik liberalizam: Napraviti tržište progresivnim.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vla­da SAD-a i moćne ko­r­po­raci­je u tajnos­ti pre­go­vara­ju o spo­razu­mi­ma o slo­bod­noj tr­govi­ni, pro­tiv in­tere­sa građana.

opinion by Dean Baker
Published On 29 Apr 2013