Davor Gjenero

Davor Gjenero

Davor Gjenero je politolog i nezavisni politički konsultant. Bavi se političkim i stranačkim sistemima, izbornim zakonodavstvom i politikom zaštite lj... udskih i manjinskih prava. Jedno vrijeme radio je kao saradnik na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i bio savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova. 


Više od istog autora

Neočekivani signali o porazu nacionalizma u Hrvatskoj

Politički ‘uspjeh preko noći’: samo kao posljedica razvijene političke kulture, participativne demokracije i ustrajnog vođenja dobrih javnih politika.

23 Jul 2021