Dario Kristić

Dario Kristić

Dario Kristić je rođen 1980. u Sarajevu, gdje je odrastao i živi. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu, radi kao inženjer - projektant u maloj pr... ivatnoj tvrtci. Piše kad mu nešto padne na pamet.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Gor­ka isti­na je da ve­li­ka veći­na lju­di koji po in­ter­ne­tu urla­ju ‘Da­jte nam fab­rike da radi­mo!’ nije sposob­na ra­di­ti u fab­rika­ma.

blog by Dario Kristić
Published On 06 Jan 2015