Damira Kalač

Damira Kalač

Damira Kalač je novinarka, blogerka, podkasterka. Dobitnica je više priznanja za novinarski rad i građanski aktivizam. Žena od hobija. Voli planinu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dje­ca će još i pokaza­ti određeni nivo medi­jske pis­menos­ti, ali odrasli će u bro­jn­im diskusi­ja­ma na društven­im mreža­ma i ko­men­tari­ma is­pod medi­jskih ob­ja­va potvrdi­ti da nekri­tič­ki pris­tu­pa­ju sadrža­ju.

blog by Damira Kalač
Published On 27 Oct 2021

Še­jla Bak­i­ja je poli­ci­ji pri­jav­i­la da joj je bivši vjerenik dolazio pred kuću i po­tom, iako je pokušala da ga spri­ječi, ušao i pri­je­tio da će je ubiti; mjesec kas­ni­je se vra­tio i is­punio pri­jet­nju.

blog by Damira Kalač
Published On 10 Oct 2021