Damir Šagolj

Damir Šagolj

Damir Šagolj, bosanski novinar i fotograf, je rođen 1971. u Sarajevu. Studirao je energetiku u Moskvi i Sarajevu. Nakon rata 1992-95, koji provodi u S... arajevu, počinje raditi kao reporter novinske agencije Reuters. Kao dopisnik i fotograf agencije Reuters izvještava iz preko 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Živio je i radio u Rusiji, Tajlandu i Kini a preko deceniju je proveo na Bliskom Istoku. Za svoj rad Damir je narađivan najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulicerovu i nagradu World Press Photo. Magistar je umjetnosti sa Univerziteta za umjetnost u Londonu a trenutno predaje fotografiju i savremeni dokumentaristički pristup na sarajevskoj Akademiji scenskih umjetnosti.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Mu­rat, ujgurs­ki mus­li­man sa sjeveroza­pa­da Kine, sti­gao je do kam­pa Vuč­jak, bježeći od tor­ture koju je preživl­javao u svo­joj do­movi­ni.

Published On 07 Dec 2019