Dalia Marin

Dalia Marin

Dalia Marin je predsjednica Međunarodne ekonomije na Univerzitetu u Minhenu i viša naučna saradnica Breugela, briselskog ekonomskog trusta mozgova. 


Više od istog autora