Dalia Marin

Dalia Marin

Dalia Marin je predsjednica Međunarodne ekonomije na Univerzitetu u Minhenu i viša naučna saradnica Breugela, briselskog ekonomskog trusta mozgova. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Konkurent­na pred­nost Nje­mačke ne za­s­ni­va se na pre­vari, već na struk­turi kom­pani­ja i kul­turi u ko­joj rade.

opinion by Dalia Marin and Project Syndicate
Published On 13 Oct 2015