Cliff Schecter

Cliff Schecter

Cliff Schecter je autor i PR strateg čija kompanija za odnose s javnošću Libertas LLC među klijente ubraja političare, korporacije i neprofitni sektor... .


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Oba­ma u nared­nu de­batu mora ući sa jed­nos­tavnom temom – onom ko­joj ide u prilog to što je is­tini­ta.

opinion by Cliff Schecter
Published On 09 Oct 2012