Charlotte Silver i Noam Rotem

Charlotte Silver i Noam Rotem

Charlotte Silver je nezavisna novinarka u San Franciscu, a ranije je bila nastanjena u Zapadnoj obali u Palestini.Noam Rotem je aktivista i pisac


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Očigled­ni na­pa­di na kliniku u Gazi, kao reak­ci­ja na smrt izrael­skog vo­jni­ka, nisu okarak­ter­isani kao rat­ni zloči­ni.

opinion by Charlotte Silver i Noam Rotem
Published On 16 Jun 2015