Brankica Smiljanić

Brankica Smiljanić

Brankica Smiljanić je rođena 1987. godine u Derventi. Novinarka, blogerka, promovira medijsku pismenost i aktivizam mladih, voli da piše teme koje su ... društveno značajne. Živi i radi u Banjaluci.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nije smisao Os­mog mar­ta da muškar­ci izve­du žene na večeru ili im kupe buket cvi­jeća. Taj dan tre­ba isko­ris­ti­ti on­ako kako ga je za­mis­lila Clara Zetkin – da se jas­no i glas­no ukaže na prob­leme.

Published On 08 Mar 2021