Branka Branković

Branka Branković

Branka Branković je deceniju i po radila u novinarstvu. Trenutno je zaposlena u sektoru turizma. Živi u Banjoj Luci.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U Ban­joj Luci, i RS-u općen­i­to, nećete zvanično up­oz­nati dok­toricu, in­žen­jerku, nov­inarku, a poseb­no ne pro­fe­soricu ili di­rek­toricu. Jer ovd­je i jezikom vlada­ju muškar­ci.

blog by Branka Branković
Published On 27 Apr 2017

Sudeći po nezado­voljstvu rad­ni­ka u go­to­vo svim šum­skim gazdin­stvi­ma u RS-u, sindikalni lid­eri su zab­o­rav­ili os­novnu svrhu svog pos­to­jan­ja.

blog by Branka Branković
Published On 26 Mar 2017