Branislav Jelić

Branislav Jelić

Branislav Jelić je novinar portala E-novine iz Beograda.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U Sr­bi­ji je nemoguće promi­jen­i­ti kurs, priz­nati geno­cid i državnost Koso­va dok su u politi­ci re­lik­ti mračne prošlosti.

opinion by Branislav Jelić
Published On 05 Aug 2016

Niš­ta se u Sr­bi­ji promi­jen­i­ti neće dok se u ško­la­ma ne dođe do saz­nan­ja o čin­jen­ju zloči­na između os­tal­ih i geno­ci­da.

opinion by Branislav Jelić
Published On 30 Jun 2016