Branimir Vidmarović

Branimir Vidmarović

Dr.sc. Branimir Vidmarović je saradnik odsjeka za Azijske studije Filozofskog fakulteta sveučilišta u Puli. Diplomirao je i doktorirao na Moskovskom ... institutu za međunarodne odnose u Moskvi.


Više od istog autora