Božidar Andrejić

Božidar Andrejić

Božidar Andrejić je radio u Omladinskim novinama, čiji je bio i glavni urednik, potom kao urednik u Borbi i Našoj borbi. Jedan je od osnivača i prvi d... irektor dnevnika Danas. Bio je član Predsjedništva Udruženja novinara Srbije i jedan je od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sr­bi­ja je posta­la ek­strem­no, do nepri­jateljst­va podi­jel­jeno društ­vo, a naspramne strane agre­sivno nude samo sop­stvene crno-bi­jele verz­i­je is­tine.

opinion by Božidar Andrejić
Published On 07 Oct 2019