Boško Picula

Boško Picula

Dr. sc. Boško Picula je politolog, politički komentator i viši predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije "Dag Hammarskjöld" u Zagreb... u te suradnik Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je magistrirao međunarodne odnose i doktorirao komparativnu politiku. Bavi se izborima, političkim strankama, političkom komunikacijom i upravljanjem konfliktima. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj