Boško Jakšić

Boško Jakšić

Boško Jakšić je spoljnopolitički komentator iz Beograda.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Izrael­s­ka poli­ci­ja pred­loži­la je državnom tužiocu da podigne op­tužnicu pro­tiv pre­mi­jera zbog ko­rup­ci­je, ali Ben­jamin Ne­tanyahu na­javlju­je da će se žila­vo bori­ti.

opinion by Boško Jakšić
Published On 17 Feb 2018