Boris Pavelić

Boris Pavelić

Boris Pavelić rođen je 1967. u Rijeci. Novinar je od 1989. Radio je u hrvatskoj novinskoj agenciji HINA i riječkom dnevniku Novi list, a sada je novin... ar Nacionala. Sarađivao je u brojnim hrvatskim, regionalnim i inozemnim medijima. Objavio je nekoliko knjiga.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ka, je­d­i­na član­i­ca NATO-a i EU čiji su građani na vlasti­toj koži os­jetili što znači os­ta­ti neza­štićen u ratu, neće sud­jelo­vati u eu­rop­skoj mis­i­ji obuke ukra­jin­skih vo­jni­ka.

opinion by Boris Pavelić
Published On 23 Dec 2022