Boris Pavelić

Boris Pavelić

Boris Pavelić rođen je 1967. u Rijeci. Novinar je od 1989. Radio je u hrvatskoj novinskoj agenciji HINA i riječkom dnevniku Novi list, a sada je novin... ar Nacionala. Sarađivao je u brojnim hrvatskim, regionalnim i inozemnim medijima. Objavio je nekoliko knjiga.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vlast Fran­je Tuđ­mana tvrdi­la je kako je kuna povi­jes­ni hrvats­ki no­vac; a to nije tačno – kuna je bila ‘hrvats­ka’ va­l­u­ta isključi­vo u vri­jeme Neza­v­isne države Hrvatske.

opinion by Boris Pavelić
Published On 09 Feb 2022