Boris Grgurović

Boris Grgurović

Boris Grgurović je rođen u Beogradu 1992. godine. Nakon završene Pete gimnazije upisuje Fakultet Dramskih umjetnosti, odsjek dramaturgija. Trenutno je... student četvrte godine. Autor različitih pozorišnih komada, filmskih scenarija i radio drama.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Svakako uvek pos­to­je man­je ili više do­bri fil­movi na FEST-u, ali svake go­dine su u pi­tan­ju fil­movi koji su tu sa ra­zl­o­gom.

blog by Boris Grgurović
Published On 02 Mar 2015

Šta god pisao, često se bav­im odras­tan­jem… nev­idlji­vo mi je… i sve se plašim da će nekako proći, a da to ja neću ni os­jeti­ti.

blog by Boris Grgurović
Published On 09 Dec 2014