Bojana Oprijan

Bojana Oprijan

Bojana Oprijan je novinarka iz Beograda, diplomirana je pravnica i dugogodišnja dopisnica riječkog Novog lista iz Srbije. Radila je kao novinarka u Bo... rbi, Našoj Borbi, agenciji FoNet, magazinu Ekonomist, saradnica je Helsinške povelje i koautorica godišnjih izvještaja Helsinškog komiteta iz Srbije. Bavi se političkim, pravnim, pravosudnim i socijalnim temama.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Božić je os­tao na­jra­dos­ni­ji hrišćan­s­ki praznik, sa starim us­pom­e­na­ma i još nekim tradi­cional­nim običa­ji­ma, do­duše u novom, mod­erni­jem ruhu.

blog by Bojana Oprijan
Published On 07 Jan 2022

Dosko­rašn­ji mit­ro­pol­it za­gre­bačko-ljubl­jan­s­ki nije u in­ter­vjuima i besjedama nika­da izostavio da gov­ori o želji da ‘gra­di mostove među ljudi­ma’.

Published On 20 Feb 2021