Bojan Mustur

Bojan Mustur

Bojan Mustur je rođen u Beogradu 1981. godine. Diplomirao je i magistrirao digitalnu scenografiju za pozorište, film i televiziju na Akademiji likovni... h umjetnosti u Sarajevu na Odsjeku za produkt dizajn. Od 2008. godine je član Udruženja primijenjenih umjetnika i dizajnera BiH. Sredinom 2016. završio je i trenersku školu na Fakultetu za sport Beograd. Operativni je trener vaterpola i plivanja, te sportski menadžer. Trenutno obavlja funkciju sportskog direktora u VK Torpedo. Više informacija o Bojanu Musturu može se pronaći na bojanmustur.com.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Olimpi­jade više nema. Samo sjećan­je koje traži­mo. Nos­tal­gi­ja i Tarkovsky. Min­u­la vre­me­na i Bolero. Pahul­je i vuk koji za­v­i­ja

blog by Bojan Mustur
Published On 08 Feb 2017

John­ny Weiss­muller, Tarzan naše mla­dosti, po­bi­je­dio je 52 puta na na­cional­nim pr­ven­stvi­ma i postavio 67 sv­jet­skih reko­r­da.

blog by Bojan Mustur
Published On 08 Jan 2017

Ko­liko smo puta neke stvari i scene prvo vid­jeli na fil­mu, a onda i u stvarnos­ti.

blog by Bojan Mustur
Published On 27 Dec 2016

Priča o rev­olu­ci­ji, Olimpi­ja­di i na­jpoz­nati­joj vater­po­lo utak­mi­ci u his­tori­ji.

blog by Bojan Mustur
Published On 18 Dec 2016