Biljana Jovićević

Biljana Jovićević

Biljana Jovićević je novinarsku karijeru počela na Radiju Crne Gore, potom nastavila na Radiju Slobodna Evropa u Podgorici i Pragu. Radi u njemačkoj h... umanitarnoj organizaciji Help i za portal AntenaM piše o vanjskoj politici.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok svi koji tre­ba, rade svoj posao, os­tali građani Crne Gore, kako kaže jedan skeč, tre­ba da posluša­ju nadležne i leže doma – “uostalom za ovo smo treni­rali ci­jeli živ­ot”.

blog by Biljana Jovićević
Published On 30 Mar 2020