Biljana Jovanovska

Biljana Jovanovska

Biljana Jovanovska je novinarka iz Makedonije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Jo­van Vraniškovs­ki, bivši make­don­s­ki vladi­ka os­uđen zbog pronev­jere crkvenog nov­ca, je ša­hovs­ka figu­ra koja po potre­bi radi u trouglu Beograd-Ati­na-Sofi­ja.

Published On 16 Dec 2011