Berislav Jurič

Berislav Jurič

Berislav Jurič, rođen 1980. u Tomislavgradu. Kolumnist i urednik na portalu Bljesak.info. Nagrađivan za poeziju i prozu. Skoro dva desetljeća u novina... rstvu svjedoči uvijek istim pričama. Živi u Mostaru.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Stigla je prva potvr­da kako ipak neke stvari nisu za prim­jera i kako se poli­tikanst­vo vrati­lo pod krov vi­jećnice u ko­joj vi­jećni­ci ne bo­rave ni god­inu dana.

opinion by Berislav Jurič
Published On 11 Jan 2022

Hrvats­ka bor­ba u BiH nije mak­la s mjes­ta, kao i svih ovih go­d­i­na, ne­dosta­je joj od­lučnos­ti i jasne ar­gu­mentaci­je koja neće fotel­je stavi­ti is­pred in­tere­sa nar­o­da ma ko­liko neko gov­o­rio dru­gači­je.

opinion by Berislav Jurič
Published On 04 Jul 2021

Čin­jeni­ca da se mostarsko Grad­sko vi­jeće nije jas­no i glas­no oči­to­va­lo o onome što je grad prošao baca ljagu na to da je novo Vi­jeće, ma ko­liko se busali da je dru­gači­je,

opinion by Berislav Jurič
Published On 03 Jun 2021