Basil Haj Jassim

Basil Haj Jassim

Basil Haj Jassim je istraživač koji se bavi pitanjima Centralne Azije, Kavkaza i rusko-turskih odnosa. Autor je knjige "Kazahstan i sirijska Astana".


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Mol­davi­ja, bivša sov­jet­s­ka re­pub­li­ka u ko­joj se gov­ori ru­mun­s­ki jezik i jed­na od na­jsiro­mašni­jih ze­mal­ja u Evropi, otkako je stekla neza­v­is­nost 1991. go­dine suočavala se sa stal­nim poli­tičkim kriza­ma.

opinion by Basil Haj Jassim
Published On 17 May 2022