Azra Berbić

Azra Berbić

Azra Berbić je diplomirala pravo na Univerzitetu u Zenici. Dugogodišnja je aktivistkinja, dopisnica časopisa Preventeen. Aktivna je u organizacijama O... štra Nula iz Banje Luke i Narko Ne iz Sarajeva.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Rudari su bili, jesu i os­tat će oni koji bez obzi­ra na sve prepreke s ko­ji­ma se gen­eraci­ja­ma un­azad sus­reću, održava­ju rud­nike i gradove živi­ma.

blog by Azra Berbić
Published On 21 Dec 2019

Na ces­ta­ma Bosne i Herce­govine dnevno se do­go­di više od 100 sao­braća­jnih nes­reća; svakod­nevno neko sm­rt­no stra­da.

Published On 14 Dec 2019