Aziz Šunje

Aziz Šunje

Aziz Šunje (59) redovni je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (oblast menadžment i organizacija). Razvio je i predavao veliki br... oj različitih predmeta na svim nivoima studija u BiH i širom svijeta. Kao autor i koautor objavio je šest knjiga i veliki broj članaka u akademskim časopisima i konferencijama. Školsku 1998/99 proveo je na Michigan State University, SAD, kao internacionalni istraživač.Dr. Šunje jedan je od vodećih poslovnih konsultanata u BiH u područuju korporativnog upravljanja, strategijskog menadžmenta, poslovnog planiranja i organizacionog dizajna.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj