Atanas Kirovski

Atanas Kirovski

Atanas Kirovski je novinar i politički analitičar. Od 2014. do 2021. godine bio je direktor i glavni urednik nacionalne televizije Telma. Karijeru je ... počeo na Radiju Skoplje. Bio je urednik vijesti na TV A1 u Skoplju. Od 1995. do 2007. dopisnik je BBC-ja iz Makedonije, a od 2008. do 2011. bio je glavni urednik sedmičnika 'Forum'. Scenarista je i producent filma 'Ljudi bez zemlje'.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fin­gi­ra­nom svađom vlada­juće stranke iz make­don­skog i al­ban­skog poli­tičkog blo­ka mo­bi­lizira­ju glasače na kar­tu na­cional­iz­ma.

opinion by Atanas Kirovski
Published On 06 Mar 2014