Armin Aljović

Armin Aljović

Armin Aljović je novinar na web portalu Al Jazeere Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pre­m­da je na kocku stavio svo­ju kar­i­jeru, živ­ot i budućnost, Dim­i­tar Pešev je od sm­r­ti spa­sio go­to­vo 50.000 bugarskih Jevre­ja.

blog by Armin Aljović
Published On 18 Mar 2023