Anuradha Bhasin

Anuradha Bhasin

Anuradha Bhasin je urednica Kashmir Timesa i komentatorica.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Poste­peno uki­dan­je pra­va Kašmirci­ma i ras­tući iz­gle­di za kol­o­nizaci­ju mogli bi za­pal­i­ti ovu regi­ju.

opinion by Anuradha Bhasin
Published On 22 Jun 2020