Antonia Zerbisias

Antonia Zerbisias

Antonia Zerbisias je nagrađivana novinarka iz Kanade. Radila je kao reporterka i voditeljica za Toronto Star, CBC, i kao dopisnica za Variety. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Muškar­ci sa Za­pa­da, koji nika­da pri­je nisu gov­o­rili o prav­i­ma žena, sada žele ‘oslo­bod­i­ti’ pokrivene mus­li­manke.

opinion by Antonia Zerbisias
Published On 06 Mar 2015