Anto Domazet

Anto Domazet

Anto Domazet, član Socijaldemokratske partije (SDP), rođen je 1947. godine u mjestu Verd u Sloveniji. Diplomirao je sa 22 godine na Ekonomskom fakulte... tu u Beogradu, a četiri godine kasnije je u Milanu specijalizirao menadžment naftnog biznisa. Potom je u Osijeku doktorirao na temu Strategije rasta velikih preduzeća.  Profesionalnu karijeru je gradio u Bosni i Hercegovini, radeći u Rafineriji ulja Modriča, preduzeću Natron Maglaj i sarajevskom Energoinvestu. Nakon rada u privredi Domazet započinje akademsku karijeru i 1997. godine je promovisan u redovnog profesora na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vlade u BiH os­ta­ju u kom­foru vlastite samoizo­lacije, tamo gdje im neće neki bjelosv­jet­s­ki pamet­n­jakovići prav­i­ti za­v­jere.

opinion by Anto Domazet
Published On 23 Jan 2020