Ante Pavić

Ante Pavić

Ante Pavić živi i radi kao novinar u Zagrebu. Radio je u nizu dnevnih novina u Hrvatskoj, a danas piše za portal Forum.tm


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Zab­o­rav­ili Hrvati da su im o Vo­jnoj kra­ji­ni pričali sve na­j­gore, pa plješću ide­ji da se s Poljskom, Mađarskom i baltičkim zeml­ja­ma stvori nova vo­j­na kra­ji­na.

blog by Ante Pavić
Published On 27 Aug 2017

Neće va­tra za­vrši­ti za­početi posao, zna se ko os­tavl­ja spal­jenu zemlju. Ono što nije spal­jeno u Hrvatskoj, dat će se u kon­ce­si­ju bo­ga­tim pri­jatelji­ma i part­ner­i­ma.

blog by Ante Pavić
Published On 18 Jul 2017

Miočić u svom posljed­njem kvizu nije po­bi­je­dio. Kao što, uostalom, neće niko od nas. Ali malo će ko od nas do­biti mit­s­ki sta­tus kao što ga je do­bio on.

blog by Ante Pavić
Published On 17 May 2017

Nakon svih lopovlu­ka i beskič­men­jašt­va u politi­ci posljed­njih 26 go­d­i­na, danas se svi čude cirkusu na hrvatskoj sceni.

blog by Ante Pavić
Published On 06 May 2017