Anila Gajević

Anila Gajević

Anila Gajević je dugogodišnja hroničarka kulture. Bila je urednica i novinarka u nekoliko bh. medija, a posljednjih šest godina novinarske karijere pr... ovela je Dnevnom avazu kao urednica kulture. Osnivačica je i direktorica Kasting i talent agencije Zona, koja se bavi zastupanjem glumaca iz jugoistočne Evrope.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Da li će ost­varen­ja iz regi­je imati sreće, lo­bi­ran­ja ili naklonos­ti amer­ičk­ih fil­madži­ja znat ćemo početkom 2014. go­dine.

Published On 26 Sep 2013

Cen­zu­ra un­apređu­je um­jet­nost, nekad ne, ali danas mož­da ipak da. In­ter­net je glob­al­izirao os­ob­no mišl­jen­je, on može u sekun­di mul­ti­pli­ci­rati jed­no dje­lo.

Published On 11 Feb 2013