Andy Worthington

Andy Worthington

Andy Worthington je slobodni istraživački novinar. Istražuje i piše o Guantanamu od 2006. godine, a sarađivao je sa Ujedinjenim narodima, WikiLeaksom,... organizacijama Reprieve i Cageprisoners. Suosnivač je kampanje "Zatvorite Guantanamo" i autor knjige "The Guantanamo Files".


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Obam­i­na ad­min­is­traci­ja mora is­puni­ti obećan­je i pusti­ti Je­mence iz Guan­tana­ma ko­ji­ma je oslobađan­je rani­je odobreno.

opinion by Andy Worthington
Published On 08 Apr 2014