Andrei Lankov

Andrei Lankov

Andrei Lankov je profesor korejskih studija na Univerzitetu Kookmin u Seulu. Autor je knjige "The Real North Korea: Life and Politics in the Failed St... alinist Utopia".


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Potezi Kim Jong-una mož­da iz­gleda­ju ‘ira­cional­no’ na površi­ni, ali on zna šta radi i nje­gove poli­tike donose rezul­tate.

opinion by Andrei Lankov
Published On 10 Mar 2017

Stranci­ma ovi do­gađa­ji mogu iz­gle­dati opas­no, ali to nije slučaj s Ko­re­jci­ma, koji su sv­je­dočili sličn­im in­ci­den­ti­ma svak­ih neko­liko go­d­i­na.

opinion by Andrei Lankov
Published On 24 Aug 2015